Order Tracking
[woocommerce_order_tracking]
Menu

Žaloba na zaplacení nebo platební rozkaz?


Pokud řešíte tento problém, upřímnou soustrast, protože napíšeme to rovnou = kdyby to bylo tak jednoduché, tak se nic nemusí řešit. Jsou dva typy neplatičů = ti, co nechtějí platit a ti, co nemají z čeho. Nejhorší je, pokud půjčujete těm druhým, protože z těch prvních to vždycky nějak vytřískáte. Nyní se podíváme na proces, kdy se soudně dostávají peníze z dlužníků zpátky těm, kteří půjčují = věřitelům
ukazující prst 

Klasická žaloba

Žaloba k soudu, pokud nemáte datovou schránku, musí být v listinné podobě a musí, dle §42 občanského soudního řádu obsahovat alespoň minimální požadavky. Z textu žaloby musí být zřejmé, koho přesně žalujeme – přesná identifikace osoby (jeho jméno, bydliště, datum narození, rodné číslo, telefon), kdo žaluje (vaše identifikace), co požadujete (co chci žalobou docílit), na základě čeho (skutkový stav – co se stalo, že požadujete po tom druhém peníze a jestli to je smlouva, ústní dohoda, směnka…apod.) a do kdy (klasicky se uvádí do 3 dnů od nabytí právní moci rozsudku). Samozřejmě, ta správná právnická žaloba může vypadat trochu jinak, ale pokud bude z žaloby alespoň zřejmé, co kde jak proč, tak soud uzná i takovou žalobu od neprávně vzdělaného člověka.
váha spravedlnosti 
Vždycky žalujete na „zaplacení částky XXX“, ne na vrácení peněz nebo splacení dluhu. Nezapomeňte také připočítat k částce i zákonné úroky z prodlení, na které máte právo a které se počítají ode dne splatnosti půjčky do zaplacení půjčky po soudu. Pokud jste půjčili 1.1 osobě A peníze na dva měsíce, tak půjčka je splatná 1.3 a 2.3 už je dlužník v prodlení a pokud zažádáte, měl by platit i úroky z prodlení od 2.3 za každý den, než zaplatí.
 

Plaťák

Levnější a rychlejší řešení je platební rozkaz. Pošlete soudu smlouvu, výpis z účtu, že nic nepřišlo a požadavek, ať to všechno řeší přes platební rozkaz. Soud nenařídí ani jednání a rovnou jej vydá (pokud bude z listin vámi dodaných zjevné, že máte pohledávku za dlužníkem) a do 15 dnů můžete mít peníze u sebe.