Order Tracking
[woocommerce_order_tracking]
Menu

Emocionální inteligence – klíč k úspěchu


První výzkumy emocionální inteligence proběhly v polovině 90. let minulého století. Ukázalo se, že vedle schopnosti logického uvažování a souboru odborných znalostí je důležitá i schopnost empatie, vžití se do pocitů druhých, zvlášť významně u sociálně exponovaných profesí. Na rozdíl od inteligence rozumové lze emocionální inteligenci cíleně kultivovat, v mnoha zemích se vyučuje i na školách.

žena práce

Manažeři i jiní zaměstnanci s vyšší emocionální inteligencí snáze navazují a udržují na pracovištích dobré vztahy, šíří tak pozitivní emoce a přispívají k vyšší aktivitě a produktivitě práce. Rovněž platí, že zdravotní péče, provázená vyšší emocionální inteligencí má lepší léčebné výsledky.

Začít musí každý u sebe. Musí napřed pochopit své vlastní emoce, naučit se je kontrolovat a ovlivňovat, především při vlastním rozhodování. Dlouhodobá nedostatečná kontrola vlastních emocí může mít za následek nedůvěru nebo podezřívavý vztah k okolí.

Důležité je uvědomit si své emoce a pochopit, proč vznikají. Uplatňujte zkušenosti s emocemi, využívejte pozitivní emoce, těm negativním se snažte vyhnout. Není-li vyhnutí, snažte se je kontrolovat třeba odpoutáním pozornosti, pod jejich vlivem nepřijímejte důležitá rozhodnutí ani nereagujte na sdělení nebo emocionální projevy okolí.
ok úspěch

Neustále se snažte rozpoznávat emoce ostatních, nejsou-li zřejmé, klidně se na ně zeptejte. Naslouchejte pocitům druhých, nepřerušujte je, vyjádřete se až později. Zbystřete v případě, že druhá strana své emoce skrývá a přemýšlejte nad tím, proč tomu tak je. I když jsou vaše pocity odlišné, dávejte najevo, že pocitům druhé strany rozumíte.

Chystáte-li se svému protějšku něco důležitého sdělit, zkuste odhadnout, jaký druh emocí to vněm vyvolá. Snažte se eliminovat negativní emoce vhodnou formulací, uvedením kladných stránek vašeho sdělení, případně nabídněte pomoc.Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup