Order Tracking
[woocommerce_order_tracking]
Menu

Analýza konkurence – jak na ni…


Analýza konkurence je proces, který nesmí chybět v žádném podniku. Skládá se z několika podstatných kroků –

úspěch

1) Identifikace konkurenční firmy – v první řadě je důležité identifikovat konkurenci. Nejčastěji se můžeme setkat s odvětvovým pojetím konkurence. Firmy si však mohou konkurovat na základě tzv. tržního pojetí konkurence, což znamená, že se zaměřují na uspokojení stejných potřeb zákazníků. Udělejte si proto přehled konkurentů ve vašem okolí, ať už z hlediska odvětvového či tržního pojetí.

2) Zjištění cílů konkurence – každý podnik se zaměřuje na něco jiného. Může se jednat o získání loajálních zákazníků, o budování značky, o získání co největšího tržního podílu. Všeobecně však platí pravidlo maximalizace zisku, což znamená, že se každá firma na trhu snaží dosáhnout co nejvyššího zisku.

3) Identifikace strategií konkurence – firmy tvoří v rámci odvětví určité strategické skupiny. Znamená to, že sledují stejnou nebo podobnou strategii. Firmy pak na základě toho můžeme rozdělit do čtyř skupin – tržní lídr, vyzyvatel, následovatel nebo výklenkář.

konkurence

4) Zhodnocení silných a slabých stránek konkurence – k tomu, abychom mohli silné a slabé stránky zhodnotit, musíme mít o konkurentovi určité informace týkající se zejména jeho podnikatelských aktivit, velikosti prodeje, dosahovaném zisku či návratnosti investic.

5) Odhad reakcí konkurence – na základě doposud zjištěných informací lze odhadnou pravděpodobné kroky konkurenta do budoucna.

6) Volba konkurenta –opět na základě předchozích informací musíme dojít k závěru, se kterými firmami povedeme konkurenční boj.

Díky provedení veškerých zmíněných kroků lze konkurenci nejen identifikovat, ale rovněž i analyzovat. Abychom však konkurenta poznali naprosto dokonale, není na škodu zakoupit jeho produkty či vyzkoušet nabízené služby. Na základě toho můžeme poznat, co dělá konkurence lépe a co naopak hůře. Potom bude snazší se rozhodnout, prostřednictvím čeho budeme proti konkurenci bojovat.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup