Order Tracking
[woocommerce_order_tracking]
Menu

Získejte informace o svých systémech


Únik dat ke konkurenci je vždy nepříjemný a je tak potÅ™eba mu pÅ™edcházet prevencí v podobÄ› různých kontrol a testů bezpeÄnosti. Na analýzu softwaru je pÅ™itom nejlepší soudní znalec, který vám nabídne jak praxi, tak i potÅ™ebné znalosti a dokáže tak ve vaÅ¡ich programech najít vÅ¡echny bezpeÄnostní díry, které by mohli sloužit útoÄníkovi. Soudní znalec software je navíc velmi zkuÅ¡ený a může vám tak pomoci možné chyby opravit, popřípadÄ› navrhne potÅ™ebné Å™eÅ¡ení.

Prověřte detailně databáze vašich programů

Mnoho programů využívá pÅ™i svém fungování databáze, ve kterých ukládájí různé důležité informace, které může konkurence využít. Je tak velmi důležité, aby byli programy bezpeÄné a neumožnili únik informací. Soudní znalec se o bezpeÄnost vaÅ¡ich programů dokáže postarat a prověří nejen jejich zabezpeÄení, ale také efektivitu. V případÄ› problému vám pÅ™itom navrhne i potÅ™ebné Å™eÅ¡ení, díky kterému budou vaÅ¡e systémy bezpeÄné a chránÄ›né pÅ™ed možnými útoky hackerů.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup